انواع مختلف بلاک چین های لایه ۲ و نحوه بررسی آنها

بلاک چین های لایه ۲

در دنیای بلاک چین یکی از موضوعات مهم و البته بحرانی که به‌طور پیوسته مورد بررسی قرار می‌گیرد، انواع بلاک چین های لایه ۲ هستند. برای ساختارهای بلاک چینی که به‌طور کامل عملکرد داشته باشند، سه خصوصیت اساسی، یعنی امنیت، تمرکززدایی و مقیاس‌پذیری امری بسیار حیاتی است. در این نوشته مهم از ایران پرداخت همراه […]